Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Pro deo advocaat ook voortaan BTW op prestaties

Ad­vo­ca­ten en ge­rechts­deur­waar­ders moe­ten vanaf 1 april ook 21 pro­cent btw aan­re­ke­nen op de dien­sten die ze pro Deo le­ve­ren aan cliënten die te wei­nig geld heb­ben om een ad­vo­caat te kun­nen be­ta­len. 

Dat blijkt uit een om­zend­brief van de fis­ca­le ad­mi­ni­stra­tie van 23 de­cem­ber. Met de brief komt België te­ge­moet aan de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie, die ons land in ge­bre­ke had ge­steld omdat voor pro-De­o­dien­sten een uit­zon­de­rings­ta­rief van 0 pro­cent btw geldt in plaats van het nor­ma­le ta­rief van 21 pro­cent dat ad­vo­ca­ten sinds 2014 moe­ten be­ta­len.

 

 

Het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie oor­deel­de ech­ter dat België met dat uit­zon­de­rings­ta­rief niet in over­een­stem­ming is met de Eu­ro­pe­se btw-richt­lijn.

 

Rem­geld

 

De fis­ca­le ad­mi­ni­stra­tie zegt ech­ter niet op welk deel van de pro Deo-ver­goe­ding die btw toe­ge­past moet wor­den en wie dat moet re­ge­len. Wie een pro Deoad­vo­caat toe­ge­we­zen krijgt, be­taalt al­leen een soort ‘rem­geld’. De ad­vo­caat wordt ver­goed door de fe­de­ra­le over­heids­dienst Jus­ti­tie. Als die voort­aan op die ver­goe­ding ook btw ver­schul­digd is, moet Jus­ti­tie - dat al zo krap bij kas zit - extra bud­get uit­trek­ken.

 

Het ka­bi­net van mi­nis­ter van Jus­ti­tie Koen Geens (CD&V) zegt dat het wacht op een uit­spraak van het Grond­wet­te­lijk Hof over de kwes­tie.

 

 

De Orde van Vlaam­se Ba­lies waar­schuwt dat een hoger btw­ta­rief niet in­ge­hou­den mag wor­den op de ver­goe­ding die de pro Deoad­vo­ca­ten krij­gen van de over­heid, ‘want die is al on­der­maats’.