Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Kan u gebruik maken van een forfaitaire, belastingvrije dagvergoeding? Bent u als bestuurder vaak op de baan voor uw vennootschap? Wist u dat u in dat geval kan genieten van een fiscaal voordelige vergoeding ter compensatie van uw aangekochte maaltijd(en)

 

Bent u als bestuurder vaak op de baan voor uw vennootschap? Wist u dat u in dat geval kan genieten van een fiscaal voordelige vergoeding ter compensatie van uw aangekochte maaltijd(en) en drank(en). Uiteraard kan u hier niet zonder meer van genieten, maar moet voldaan zijn aan een aantal essentiële voorwaarden. Wij lichten deze graag voor u toe.

Dagvergoeding. Als u als bestuurder regelmatig onderweg bent voor uw vennootschap, dan kan u van uw vennootschap een dagvergoeding ontvangen mits voldaan is aan een aantal voorwaarden. Deze dagvergoeding dient louter ter dekking van de kosten van een maaltijd en dranken. Deze vergoeding staat dan ook volledig los van de effectieve verplaatsingskosten.

Lees meer: Kan u gebruik maken van een forfaitaire, belastingvrije dagvergoeding? Bent u als bestuurder vaak...

Hoe wordt uw overbruggingsrecht belast?

 

Waarschijnlijk heeft ook u als zelfstandige of als bedrijfsleider voor een of meerdere maanden een corona-overbruggingsrecht ontvangen. Hoe wordt u privé daarop belast? De fiscus geeft hierover uitleg in een circulaire van 8 juli 2020...

Lees meer: Hoe wordt uw overbruggingsrecht belast?

Km vergoeding gedaald

Voor beroepsmatige verplaatsingen die een werknemer met zijn eigen auto voor zijn werkgever of die een bestuurder met zijn eigen auto voor zijn vennootschap maakt, kan de werkgever/vennootschap een forfaitaire kilometervergoeding toekennen. Onlangs is een circulaire gepubliceerd waarin is bepaald hoeveel die kilometervergoeding sinds 1 juli 2020 mag bedragen.

Lees meer: Km vergoeding gedaald

Fiscale belastbaarheid van de Coronapremies

 

Sinds de opgelegde coronamaatregelen hebben de betrokken overheden ondernemingen gesteund door allerlei coronapremies in de verschillende gewesten te voorzien, zoals de hinder- en compensatiepremie in Vlaanderen.
Hoewel die Coronapremies een ruggesteun zijn voor vele ondernemingen kan uiteraard de vraag gesteld worden of op die premies belastingen moeten betaald worden…

Lees meer: Fiscale belastbaarheid van de Coronapremies

Uitkeren van een dividend : opgelet dubbele test

De introductie van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) begint stilaan in de praktijk merkbaar te worden. In deze bijdrage gaan we daarom dieper in op de nieuwe regels voor uitkeringen in de besloten vennootschap (bv). De afschaffing van het kapitaal heeft namelijk zijn prijs.

De belangrijkste nieuwigheid is de zogenaamde dubbele test: de nettoactief- en liquiditeitstest.

Lees meer: Uitkeren van een dividend : opgelet dubbele test

Huwen is sinds 1 februari 2020 : make-over

Niet alleen het erfrecht zit sinds 1 februari 2020 in een nieuw jasje, ook het huwelijksvermogensrecht is sinds die datum aangepast. Deze bijdrage is de aanzet van een korte reeks rond huwen en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan.

Starten doen we alvast met de algemene bepalingen van het primair en secundair huwelijksstelsel. Primair zijn de dwingende regels die voor iedereen gelden en secundair zijn de algemene of specifieke regels verbonden met het gekozen huwelijksstelsel.

Lees meer: Huwen is sinds 1 februari 2020 : make-over

Vrijwilligerswerk: welke vergoeding kan je uitkeren voor bepaalde categorieën vrijwilligers

Vrijwilligerswerk betekent voor velen een goede daad verrichten. Voor organisaties zijn deze mensen van waardevol belang. Ondanks het principe dat vrijwilligerswerk onbezoldigd is, mag de organisatie wel een kostenvergoeding toekennen. Laten we hier even dieper op ingaan.

Lees meer: Vrijwilligerswerk: welke vergoeding kan je uitkeren voor bepaalde categorieën vrijwilligers

Ubo register wat als je nog niet hebt gedaan?

Er komen voorlopig geen sancties voor de bedrijven die hun begunstigden niet tijdig aanmelden bij de FOD Financiën. Dat gedoogbeleid duurt tot 31 december.

In de strijd tegen terrorisme en witwassen verplicht Europa bedrijven, verenigingen en stichtingen in een register aan te geven wie de touwtjes in handen heeft. In België ligt de deadline voor registratie in het zogenaamde UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) op 30 september.

Lees meer: Ubo register wat als je nog niet hebt gedaan?

Hoeveel km vergoeding mag je rekenen vanaf juli 2019

Een werkgever kan aan zijn personeelsleden die o.m. met hun eigen privéauto naar het werk rijden een kilometervergoeding toekennen. Dat geldt ook wanneer een bestuurder van een vennootschap zijn auto gebruikt om een beroepsmatige verplaatsing voor zijn vennootschap te maken. Jaarlijks wordt de kilometervergoeding geïndexeerd, maar in de lijn van vorig jaar is die kilometervergoeding weer wat gestegen sinds 1 juli 2019.

Lees meer: Hoeveel km vergoeding mag je rekenen vanaf juli 2019

Wynickxbijdrage update

Vanaf 2019 is de definitieve regeling van start. Hierbij zullen ook de pensioenplannen voor zelfstandigen (VAPZ en POZ), RIZIV-contracten en intern gefinancierde pensioenbeloftes mee in rekening gebracht worden.

Wanneer is er een overschrijding van de bij wet bepaalde drempel?

Lees meer: Wynickxbijdrage update

Wanneer aangifte vennootschapsbelasting in te dienen?

Net zoals particulieren een aangifte personenbelasting moeten indienen, zijn ook vennootschappen onderworpen aan een aangifteverplichting. Nadat de fiscus op zijn website het aangifteformulier voor de aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2019 had bekend gemaakt, is het recent ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De FOD Financiën heeft inmiddels ook de indieningtermijnen voor de aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2019 laten weten.

Lees meer: Wanneer aangifte vennootschapsbelasting in te dienen?