Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Interestvoeten voor 2018: wat is nieuw tarief?

 

Betalingsachterstand bij handelstransacties

De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties bedraagt 8% voor het 1e semester van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018. Hij wijzigt dus niet ten opzichte van de interestvoet die gold voor het 2e semester van 2017. De daling naar 8% is ingezet op 1 juli 2016. Bij betalingen in termijnen wordt de verwijlinterest alleen berekend op de bedragen die te laat gestort werden.

Lees meer: Interestvoeten voor 2018: wat is nieuw tarief?

Beleggen voor vennootschappen binnenkort enkel mogelijk met LEI-nummer

Om hogere transparantie en meer veiligheid op de financiële markten te creëren, heeft elke rechtspersoon die belegt in aandelen, obligaties, opties... vanaf 3 januari 2018 een LEI-nummer nodig. De nieuwe regel kadert in een uitbreiding van de huidige meldingsplicht voor financiële instellingen: zonder dat je klant over een LEI-nummer beschikt, zal de bank zijn transactie voortaan niet meer uitvoeren.

Autokosten voortaan afzonderlijk op factuur vermelden?

 
Een van de compenserende maatregelen ter financiering van de belastinghervorming is het sterk beperken van de aftrekbaarheid van autokosten vanaf 2020. Dat zal u dus geld kosten, tenzij u autokosten juist doorrekent! Hoe?

Lees meer: Autokosten voortaan afzonderlijk op factuur vermelden?

Voordeel van alle aard woning ongrondwettelijk : in bezwaar gaan of niet?

 Wat moet u doen, welke informatie willen wij u niet onthouden?

Het lijkt ons van het grootste belang dat wij u van deze nieuwe rechtspraak op de hoogte brengen zodat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen omtrent het al dan niet opstarten van een bezwaarprocedure teneinde het te veel aangerekende voordeel van alle aard terugbetaald te krijgen.

Lees meer: Voordeel van alle aard woning ongrondwettelijk : in bezwaar gaan of niet?

Opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de  KMO en het tarief voor de vermeerdering onvoldoende voorafbetalingen werd verdubbeld naar 2,25%.  Het voordeel wordt meer dan gehalveerd en het nadeel meer dan verdubbeld.  Begrijpe wie kan, maar het is nu eenmaal zo.  Hierdoor zullen de adviezen voorafbetalingen terug aan belang winnen.  Een verschuldigde belasting van 50.000 euro wordt immers bij onvoldoende voorafbetaling verhoogd met 1.125,00 euro niet aftrekbare belasting vermeerdering!

75 extra codes op be­las­ting­aan­gif­te

  

Op de be­las­ting­aan­gif­te die u dit jaar moet in­vul­len staan in­tus­sen 885 codes.

De wild­groei van de codes op de be­las­ting­aan­gif­te gaat on­ver­min­derd door. Vorig jaar dikte het aan­tal codes aan met 38, dit jaar krijgt u 75 extra codes voor­ge­scho­teld.

Lees meer: 75 extra codes op be­las­ting­aan­gif­te

Wat verandert op 1 april?

 

Naar maan­de­lijk­se ge­woon­te zijn er in april be­lang­rij­ke ver­an­de­rin­gen voor uw per­soon­lij­ke fi­nan­ciën. Een over­zicht.

Lees meer: Wat verandert op 1 april?

Tijds­kre­diet enkel nog met mo­tief

Tijds­kre­diet zon­der mo­tief le­ver­de sinds 2015  al geen pre­mie meer van de RVA op. Het sys­teem ver­dwijnt nu he­le­maal.

Lees meer: Tijds­kre­diet enkel nog met mo­tief

Be­leg­ger krijgt uit­stel voor aan­gif­te en be­ta­ling ‘bui­ten­land­se' beurs­taks

Wie via een bui­ten­land­se ma­ke­laar ef­fec­ten ver­han­delt, moet pas eind juni de beurs­taks aan­ge­ven en be­ta­len.  Be­leg­gers die via bui­ten­land­se ma­ke­laars aan­de­len en obli­ga­ties ver­han­de­len, moe­ten pas eind juni de beurs­taks aan­ge­ven en be­ta­len.

Lees meer: Be­leg­ger krijgt uit­stel voor aan­gif­te en be­ta­ling ‘bui­ten­land­se' beurs­taks

Gezin met laag in­ko­men krijgt ge­mist be­las­ting­voor­deel uit­ge­keerd

Per kind ten laste wordt er van het in­ko­men een bij­ko­mend deel vrij­ge­steld van be­las­tin­gen. Voor ge­zin­nen met een laag in­ko­men zal dit in de toe­komst een te­goed kun­nen op­le­ve­ren. 

Lees meer: Gezin met laag in­ko­men krijgt ge­mist be­las­ting­voor­deel uit­ge­keerd

Fiscaal co-ouderschap vanaf 2017 uitgebreid tot meerderjarige kinderen

Bij fiscaal co-oudershap delen ex-partners het fiscaal voordeel dat ze krijgen omdat ze hun gemeenschappelijke kinderen ten laste hebben. De ouders delen het ouderlijk gezag en de huisvesting van de kinderen. Tot nu toe kwamen enkel minderjarige kinderen voor het systeem in aanmerking. Vanaf 2017 kan het ook voor de meerderjarige kinderen.

Lees meer: Fiscaal co-ouderschap vanaf 2017 uitgebreid tot meerderjarige kinderen