Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Eenheidsstatuut : een cadeau of een financiele kater?

Jarenlang was het voor een werkgever nergens zo duur als in België om een bediende te ontslaan - 
Met de wet op het eenheidsstatuut, die gisteren van kracht werd, komt daar verandering in. De harmonisering van de ontslagtermijnen van arbeiders en bedienden maakt het goedkoper om een bediende aan de deur te zetten. 
Door het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden komen de ontslagkosten in de buurt van wat elders in West-Europa gangbaar is. België wordt zo competitiever, althans voor bedrijven met veel bedienden. Een arbeider ontslaan wordt een pak duurder.

lees meer 

Interne pensioenbelofte : wat doe je met verleden en wat doe je met toekomst?

U bent bedrijfsleider van een vennootschap en heeft indertijd – nadat u het VAPZ eerst ten volle benut heeft – beslist om via vennootschap aan verdere pensioenopbouw te doen. U koos daarbij voor de interne pensioenbelofte waarbij via een onderhandse pensioenovereenkomst de modaliteiten werden vastgelegd.

Lees meer

 

Restaurant met privaat karakter en geheim commissieloon

Gaat u met een zakenrelatie op restaurant, dan is 31% van die restaurantkosten fiscaal niet aftrekbaar. Soms kan de fiscus echter nog een groter stuk van de kosten verwerpen, nl. wanneer die ‘overdreven’ zijn (art. 53, 10° WIB).

Wanneer overdreven? 

Dat is afhankelijk van geval tot geval, rekening houdend met o.a. de grootte van uw vennootschap, het belang van de klant, enz. Tip. Het is uw controleur die moet bewijzen waarom hij welk deel overdreven vindt. Dat is nog niet zo eenvoudig…

 

lees meer 

Sociale bijdrage hervorming 2015

Onlangs werd de hervorming van de sociale bijdragen goedgekeurd. Zal u nu minder moeten betalen of hoe zit dat precies en vanaf wanneer geldt dat dan?

 

Afschaffing principe ‘drie jaar terug’.Daar komt heel die hervorming op neer.Thans worden uw sociale bijdragen berekend op uw inkomen van drie jaar terug. Wat u nu in 2013 ieder kwartaal betaalt, is m.a.w. gebaseerd op uw inkomsten van 2010 en houdt helemaal geen rekening met uw huidige situatie. Had iemand in 2010 dus een topjaar en nu niet, dan betaalt hij zeer hoge sociale bijdragen terwijl hij net nu misschien de crisis het hardste voelt.. .

lees meer in pdf 

BTW aftrek wagen als lichte vrachtwagen is niet zomaar 50 procent!

Sinds 01/01/2013 geldt het nieuwe regime voor de BTW-aftrekbaarheid voor zowel aangekochte wagens als voor lease- of gehuurde wagens en voorziet in 3 methoden om het beroepsgebruik te bepalen.

Naargelang het beroepsgebruik kan de belastingplichtige voortaan de btw aftrekken met een maximum van 50% voor personenwagens en 100% voor lichte vrachtwagens.

Bij de bepaling van de btw-aftrek dient tevens een onderscheid gemaakt te worden tussen wagens die kosteloos ter beschikking worden gesteld en wagens waarvoor de werknemer een eigen bijdrage betaalt.

 

 lees meer

Kan ik goedkoop reserves uitkeren uit mijn vennootschap zonder liquidatie?

Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op de liquidatiebonus van 10 naar 25 procent. 


Wie dat hogere tarief wil vermijden, is er maar beter als de kippen bij. Heel wat vennootschappen moeten nog voor eind dit jaar een kapitaalverhoging doorvoeren, anders zijn ze gezien.

lees meer

Uitkeren van een dividend kan onder bepaalde voorwaarde toch aan 15 procent RV

De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo's aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing toe te staan voor de met de inbreng overeenstemmende dividenden. Het verlaagde tarief is echter maar van toepassing na twee jaar. Tot dan blijft in geval van dividenduitkering het tarief 25 %. Dividenden die verdeeld of toegekend worden bij de winstverdeling van het tweede boekjaar na de inbreng, worden belast aan 20 %. Vanaf het derde boekjaar wordt dat 15 %.

lees meer 

Dienstencheques vanaf juli 2013 minder aantrekkelijk

Een van de recentste begrotingsmaatregelen houdt in dat het maximaal aftrekbare bedrag aan dienstencheques zo goed als gehalveerd is sinds 1 juli. Wat houdt dat concreet in en hoe past u daar eventueel een mouw aan?

 

Het maximumbedrag waarop de belastingvermindering wordt toegepast, daalt van 2.720 € naar 1.380 € per jaar per persoon. Bovendien wordt de prijs per dienstencheque voor de gebruiker opgetrokken van nog 8,50 € (voor de eerste 400 cheques per persoon) of 9,50 € (vanaf 400 cheques per persoon) in 2013 naar respectievelijk 9,00 € of 10,00 € vanaf 2014

lees meer 

Op diensten advocaat voortaan BTW

Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische gevolgen als u in uw privéleven een advocaat in de arm neemt?  Tot nu toe vrijgesteld.  Tot op heden bent u als advocaat in principe vrijgesteld van btw-verplichtingen. U rekent uw cliënten dus geen btw aan, u kunt de btw op uw aankopen ook niet recupereren, u dient geen periodieke btw-aangiften in, enz. Binnenkort verandert dat echter en wordt u btw-plichtig, met alle gevolgen van dien.

lees meer

 

Geregistreerde kassa met Blackbox voor Horeca

Vandaag nam de federale regering enkele cruciale beslissingen in verband met de invoering van de geregistreerde kassa met blackbox en in verband met het daarbij horende horecaplan. We zetten de hoofdlijnen op een rijtje:

 

Lees meer: Geregistreerde kassa met Blackbox voor Horeca

Provisie vakantiegeld

De fiscus heeft in een recente circulaire het bedrag bekendgemaakt van de provisies die belastingvrij mogen worden aangelegd voor de uitbetaling van vakantiegeld aan personeelsleden. De percentages blijven ongewijzigd tegenover vorig jaar.

De bedragen die in de op 31 december 2011 afgesloten balansen werden geboekt voor de vakantiegelden in 2012 worden als beroepskosten aanvaard indien zij niet meer bedragen dan:

- 18,8 % van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2011 zijn toegekend aan bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers genieten;

- 10,27 % van 108/100 van de lonen die in 2011 zijn toegekend aan werklieden en leerlingen die het voordeel van dezelfde wetgeving genieten.