Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

De nieuwe aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2011 : nieuwe vakken?

De nieuwe aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) is vandaag gepubliceerd in het Staatsblad (B.S. 18 maart 2011). Er zijn geen nieuwe vakken, noch extra pagina's. Er zijn wel heel 47 nieuwe codes te vinden, daar waar slechts 15 codes geschrapt worden. Een overzicht.

Lees meer: De nieuwe aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2011 : nieuwe vakken?

Wat verandert er op 1 januari 2011

 

Op 1 januari treden een aantal nieuwe maatregelen in werking. 

Lees meer: Wat verandert er op 1 januari 2011

Tarieven 2012 neerlegging van Uw akte op de griffie van de rechtbank van koophandel

 

 

 

 

 

Het bedrag dat U moet betalen bij neerlegging van Uw akte op de griffie van de rechtbank van koophandel is afhankelijk van Uw rechtsvorm en van het onderwerp van Uw akte.
Er is telkens een tarief voor enerzijds een oprichtingsakte (er moet nog een ondernemingsnummer toegekend worden) en anderzijds een wijzigende akte.

Lees meer: Tarieven 2012 neerlegging van Uw akte op de griffie van de rechtbank van koophandel

De managementvennootschap ; wat denkt de fiscus en rechtspraak erover?

De management vennootschap kan worden gedefinieerd als de maatschappij die als finaliteit heeft deel te nemen aan de beheersactiviteit van een andere onderneming.

Er is in het bijzonder sprake van een management vennootschap als de betrokken maatschappij deze vorm aanneemt om taken toevertrouwd te krijgen die normaal gezien kunnen worden uitgevoerd door een natuurlijke persoon.
U kan steeds gratis eerstelijnsadvies krijgen bij ons kantoor. Dat kan door gewoon te bellen naar 0484 187434 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

lees meer

 

Vruchtgebruik: zijn kosten aan private gedeelte aftrekbaar ?

Vruchtgebruik: zijn kosten aan private gedeelte aftrekbaar ?


Een vennootschap die een woning in vruchtgebruik heeft, en een gedeelte daarvan voor privégebruik ter beschikking stelt van haar zaakvoerder, mag volgens de rechtbank van eerste aanleg te Bergen de kosten in verband met dat vruchtgebruik (afschrijvingen, kosten van de kredietakte, interesten van de lening aangegaan voor de financiering van het vruchtgebruik) volledig in aftrek brengen. Dus inclusief het gedeelte van die kosten dat verband houdt met het privégebruik van de woning (Rb. Bergen 15 november 2010).

Lees meer: Vruchtgebruik: zijn kosten aan private gedeelte aftrekbaar ?

forfaitaire kostenvergoedingen : waar vermelden op de loonfiche

forfaitaire kostenvergoedingen : waar vermelden op de loonfiche


Bij forfaitaire terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever moeten op de individuele loonfiches passende vermeldingen worden aangebracht.
 Zoniet dreigt (in hoofde van werkgevers/vennootschappen) de geheimecommissielonenaanslag. Dat in de wetgeving op dit punt - anders dan bij gewone bezoldigingen - geen mechanisme voorkomt waarmee deze bijzondere aanslag buitenspel kan worden gezet, is volgens het Grondwettelijk Hof niet discriminerend (arrest nr. 132/2010 van 25 november 2010).

Lees meer: forfaitaire kostenvergoedingen : waar vermelden op de loonfiche

Luxueuze auto : Hoe 'onredelijk' hoge autokosten naar 'redelijk' niveau reduceren ?

Hoe 'onredelijk' hoge autokosten naar 'redelijk' niveau reduceren ?


Als de Administratie vindt dat de gemaakte autokosten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen, kan zij er niet mee volstaan, het bedrag ervan te verminderen tot 1,5 keer de kilometervergoeding die de Staat aan zijn personeelsleden toekent. Dat werd nogmaals bevestigd in een onlangs gepubliceerd arrest van het hof van beroep te Brussel (arrest van 4 maart 2009).

Lees meer: Luxueuze auto : Hoe 'onredelijk' hoge autokosten naar 'redelijk' niveau reduceren ?

Een alternatief voor vruchtgebruik: onroerende leasing – is niet belastbaar als onroerend inkomen!

Een alternatief voor vruchtgebruik: onroerende leasing – is niet belastbaar als onroerend inkomen!


De rechtbank van eerste aanleg te Hasselt zet het onderscheid op scherp tussen onroerendleasingvergoedingen die wel of niet als onroerend inkomen belastbaar zijn (vonnis van 17 juni 2010).

Lees meer: Een alternatief voor vruchtgebruik: onroerende leasing – is niet belastbaar als onroerend inkomen!

Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 : praktische nota!

Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en

BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd voor indiening van de aangifte januari

2010, resp 1te kwartaal 2010.


meer info

 

 

Zelfstandige wat zijn verplichte en facultatieve verzekeringen

Zelfstandige  wat zijn verplichte en facultatieve verzekeringen  

Zolang een onderneming activiteiten uitvoert, krijgt ze te maken met gebeurtenissen die haar resultaten en zelfs haar verdere bestaan kunnen schaden.

Bijgevolg moet een zelfstandige ondernemer (natuurlijk persoon of vennootschap) zich verzekeren tegen onvoorziene tegenslagen als ziekte, brand, arbeidsongevallen, enz.

Niet alle ondernemingen en sectoren zijn onderhevig aan dezelfde risico’s.

Lees meer: Zelfstandige wat zijn verplichte en facultatieve verzekeringen