Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de  KMO en het tarief voor de vermeerdering onvoldoende voorafbetalingen werd verdubbeld naar 2,25%.  Het voordeel wordt meer dan gehalveerd en het nadeel meer dan verdubbeld.  Begrijpe wie kan, maar het is nu eenmaal zo.  Hierdoor zullen de adviezen voorafbetalingen terug aan belang winnen.  Een verschuldigde belasting van 50.000 euro wordt immers bij onvoldoende voorafbetaling verhoogd met 1.125,00 euro niet aftrekbare belasting vermeerdering!

75 extra codes op be­las­ting­aan­gif­te

  

Op de be­las­ting­aan­gif­te die u dit jaar moet in­vul­len staan in­tus­sen 885 codes.

De wild­groei van de codes op de be­las­ting­aan­gif­te gaat on­ver­min­derd door. Vorig jaar dikte het aan­tal codes aan met 38, dit jaar krijgt u 75 extra codes voor­ge­scho­teld.

Lees meer: 75 extra codes op be­las­ting­aan­gif­te

Wat verandert op 1 april?

 

Naar maan­de­lijk­se ge­woon­te zijn er in april be­lang­rij­ke ver­an­de­rin­gen voor uw per­soon­lij­ke fi­nan­ciën. Een over­zicht.

Lees meer: Wat verandert op 1 april?

Tijds­kre­diet enkel nog met mo­tief

Tijds­kre­diet zon­der mo­tief le­ver­de sinds 2015  al geen pre­mie meer van de RVA op. Het sys­teem ver­dwijnt nu he­le­maal.

Lees meer: Tijds­kre­diet enkel nog met mo­tief

Be­leg­ger krijgt uit­stel voor aan­gif­te en be­ta­ling ‘bui­ten­land­se' beurs­taks

Wie via een bui­ten­land­se ma­ke­laar ef­fec­ten ver­han­delt, moet pas eind juni de beurs­taks aan­ge­ven en be­ta­len.  Be­leg­gers die via bui­ten­land­se ma­ke­laars aan­de­len en obli­ga­ties ver­han­de­len, moe­ten pas eind juni de beurs­taks aan­ge­ven en be­ta­len.

Lees meer: Be­leg­ger krijgt uit­stel voor aan­gif­te en be­ta­ling ‘bui­ten­land­se' beurs­taks

Gezin met laag in­ko­men krijgt ge­mist be­las­ting­voor­deel uit­ge­keerd

Per kind ten laste wordt er van het in­ko­men een bij­ko­mend deel vrij­ge­steld van be­las­tin­gen. Voor ge­zin­nen met een laag in­ko­men zal dit in de toe­komst een te­goed kun­nen op­le­ve­ren. 

Lees meer: Gezin met laag in­ko­men krijgt ge­mist be­las­ting­voor­deel uit­ge­keerd

Fiscaal co-ouderschap vanaf 2017 uitgebreid tot meerderjarige kinderen

Bij fiscaal co-oudershap delen ex-partners het fiscaal voordeel dat ze krijgen omdat ze hun gemeenschappelijke kinderen ten laste hebben. De ouders delen het ouderlijk gezag en de huisvesting van de kinderen. Tot nu toe kwamen enkel minderjarige kinderen voor het systeem in aanmerking. Vanaf 2017 kan het ook voor de meerderjarige kinderen.

Lees meer: Fiscaal co-ouderschap vanaf 2017 uitgebreid tot meerderjarige kinderen

Kleine ondernemingen zijn van btw vrijgesteld

Kleine ondernemingen zijn van btw vrijgesteld: ze moeten geen btw aanrekenen op hun diensten, maar mogen evenmin de btw die ze zelf betalen, aftrekken. Een onderneming is ‘klein’ voor de btw als ze een omzet heeft die minder bedraagt dan 25.000 EUR. In deze bijdrage bekijken we hoe deze omzet moet worden berekend.

Lees meer

Nieuwe inschrijvingsformulieren ingevoerd

Ondernemingen die teksten - zoals de oprichtingsakte - moeten neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel moeten hiervoor speciale formulieren gebruiken. Recent zijn nieuwe inschrijvingsformulieren ingevoerd voor vennootschappen bij publicaties in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Daarnaast moeten vennootschappen met een zetel die niet in België is gevestigd bij de inschrijving in het rechtspersonenregister bijkomende gegevens vermelden.

Lees meer: Nieuwe inschrijvingsformulieren ingevoerd

Nieuwe regels voor de witte kassa

Ondertussen is het systeem van de geregistreerde kassa al enige tijd in werking. Toch blijven er problemen opduiken: zo had de Raad van State problemen met de fameuze 10 %-drempel. Om aan hun kritiek tegemoet te komen, werd die vervangen door een andere drempel. Als de omzet uit maaltijden meer dan 25.000 EUR bedraagt, moet een horeca-inrichting het GKS toepassen.

Lees meer: Nieuwe regels voor de witte kassa

Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening: het micromodel

Op de website van de Balanscentrale zijn nieuwe modelformulieren voor de neerlegging van de jaarrekening van ondernemingen beschikbaar: een nieuwe versie van het volledig en het verkort model, én het micromodel. Voor de jaarrekeningen van de boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 mogen de nieuwe modellen worden gebruikt. In deze bijdrage staan we even stil bij het splinternieuwe micromodel.

Lees meer: Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening: het micromodel