Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Be­leg­ger krijgt uit­stel voor aan­gif­te en be­ta­ling ‘bui­ten­land­se' beurs­taks

Wie via een bui­ten­land­se ma­ke­laar ef­fec­ten ver­han­delt, moet pas eind juni de beurs­taks aan­ge­ven en be­ta­len.  Be­leg­gers die via bui­ten­land­se ma­ke­laars aan­de­len en obli­ga­ties ver­han­de­len, moe­ten pas eind juni de beurs­taks aan­ge­ven en be­ta­len.

Lees meer: Be­leg­ger krijgt uit­stel voor aan­gif­te en be­ta­ling ‘bui­ten­land­se' beurs­taks

Gezin met laag in­ko­men krijgt ge­mist be­las­ting­voor­deel uit­ge­keerd

Per kind ten laste wordt er van het in­ko­men een bij­ko­mend deel vrij­ge­steld van be­las­tin­gen. Voor ge­zin­nen met een laag in­ko­men zal dit in de toe­komst een te­goed kun­nen op­le­ve­ren. 

Lees meer: Gezin met laag in­ko­men krijgt ge­mist be­las­ting­voor­deel uit­ge­keerd

Fiscaal co-ouderschap vanaf 2017 uitgebreid tot meerderjarige kinderen

Bij fiscaal co-oudershap delen ex-partners het fiscaal voordeel dat ze krijgen omdat ze hun gemeenschappelijke kinderen ten laste hebben. De ouders delen het ouderlijk gezag en de huisvesting van de kinderen. Tot nu toe kwamen enkel minderjarige kinderen voor het systeem in aanmerking. Vanaf 2017 kan het ook voor de meerderjarige kinderen.

Lees meer: Fiscaal co-ouderschap vanaf 2017 uitgebreid tot meerderjarige kinderen

Kleine ondernemingen zijn van btw vrijgesteld

Kleine ondernemingen zijn van btw vrijgesteld: ze moeten geen btw aanrekenen op hun diensten, maar mogen evenmin de btw die ze zelf betalen, aftrekken. Een onderneming is ‘klein’ voor de btw als ze een omzet heeft die minder bedraagt dan 25.000 EUR. In deze bijdrage bekijken we hoe deze omzet moet worden berekend.

Lees meer

Nieuwe inschrijvingsformulieren ingevoerd

Ondernemingen die teksten - zoals de oprichtingsakte - moeten neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel moeten hiervoor speciale formulieren gebruiken. Recent zijn nieuwe inschrijvingsformulieren ingevoerd voor vennootschappen bij publicaties in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Daarnaast moeten vennootschappen met een zetel die niet in België is gevestigd bij de inschrijving in het rechtspersonenregister bijkomende gegevens vermelden.

Lees meer: Nieuwe inschrijvingsformulieren ingevoerd

Nieuwe regels voor de witte kassa

Ondertussen is het systeem van de geregistreerde kassa al enige tijd in werking. Toch blijven er problemen opduiken: zo had de Raad van State problemen met de fameuze 10 %-drempel. Om aan hun kritiek tegemoet te komen, werd die vervangen door een andere drempel. Als de omzet uit maaltijden meer dan 25.000 EUR bedraagt, moet een horeca-inrichting het GKS toepassen.

Lees meer: Nieuwe regels voor de witte kassa

Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening: het micromodel

Op de website van de Balanscentrale zijn nieuwe modelformulieren voor de neerlegging van de jaarrekening van ondernemingen beschikbaar: een nieuwe versie van het volledig en het verkort model, én het micromodel. Voor de jaarrekeningen van de boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 mogen de nieuwe modellen worden gebruikt. In deze bijdrage staan we even stil bij het splinternieuwe micromodel.

Lees meer: Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening: het micromodel

Vlaamse miserietaks aangepakt

Enkele jaren geleden werd het standaardtarief van het verdeelrecht opgetrokken tot 2,5 %. Dit zijn de registratierechten die moeten worden betaald wanneer mede-eigenaars die samen een onroerend goed bezitten uit onverdeeldheid treden. De wetgever oordeelde echter al snel dat koppels die uit elkaar gingen en daarom uit onverdeeldheid traden (wat betreft hun vroegere gemeenschappelijke woning) daarmee dubbel gestraft worden. Daarom werd voor hen het tarief terug op 1 % gebracht. Vanaf 2016 zijn de voorwaarden verder versoepeld.

Lees meer: Vlaamse miserietaks aangepakt

Horeca mag weer overuren doen

 

De ho­re­ca kan zijn per­so­neel weer pro­bleem­loos over­uren laten klop­pen, zegt staats­se­cre­ta­ris voor Frau­de­be­strij­ding Phi­lip­pe De Bac­ker (Open Vld) zon­dag in Het Nieuws­blad. Dat staat in een in­ter­ne om­zend­brief van de So­ci­a­le In­lich­tin­gen- en Op­spo­rings­dien­sten aan de so­ci­a­le in­spec­teurs.

Lees meer: Horeca mag weer overuren doen

Renoveren aan 6%? Vergeet uw melding niet

De btw-administratie had al geruime tijd aangekondigd dat het verlaagd btw-tarief voor de renovatie slechts kan worden toegepast bij woningen die minstens 10 jaar oud zijn (in plaats van 5 jaar). Oorspronkelijk moest deze nieuwe maatregel van start gaan op 1 januari 2016.

Lees meer: Renoveren aan 6%? Vergeet uw melding niet

De speculatietaks

De speculatietaks

In het kader van de zogenaamde taks shift komt de speculatietaks ter sprake.  Definitieve regels zijn er nog niet, maar de spelregels worden almaar concreter.  Gezien het enorm aantal vragen hieromtrent, lijsten we voor u hiervan een aantal (gekende) zaken op.

Lees meer: De speculatietaks