Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

BEDRIJFSWAGENS EN VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING

BEDRIJFSWAGENS EN VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING

De belastingadministratie heeft recent een nieuw toetsingscriterium in het leven geroepen om het voordeel van alle aard ingevolge privé-gebruik van een een firmawagen door een bedrijfsleider of een werknemer, vast te stellen. Berekening van het belastbaar voordeel

Lees meer: BEDRIJFSWAGENS EN VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING

GESCHENKEN BIJ SAMENWONENDEN EN HUWELIJK

GESCHENKEN BIJ SAMENWONENDEN EN HUWELIJK

De RSZ-administratie heeft onlangs haar standpunt verduidelijkt betreffende de geschenken door een werkgever aan een personeelslid ter gelegenheid van een huwelijk of wettelijke samenwoning. Een verduidelijking van deze wijziging, in voege getreden vanaf het vierde kwartaal van 2007, vindt u hierna.

Lees meer: GESCHENKEN BIJ SAMENWONENDEN EN HUWELIJK

Firmawagens-en-aftrekbaarheid-op-basis-van-co2-uitstoot

FIRMAWAGENS EN AFTREKBAARHEID OP BASIS VAN CO2 UITSTOOT

De regering heeft in jaar jongste mega-conclaaf onder het mom van een milieuvriendelijk beleid een maatregel getroffen inzake de aftrekbaarheid van firmawagens (personenwagens of wagens dubbel gebruik) die eerder de doelstelling heeft de staatskas te vullen, dan de mensen naar milieuvriendelijke wagens te leiden.

Lees meer: Firmawagens-en-aftrekbaarheid-op-basis-van-co2-uitstoot

ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP EN SOCIALE BIJDRAGE

ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP EN SOCIALE BIJDRAGE

De tewerkstellingsvoorwaarden om als zelfstandige in bijberoep te kwalificeren, werden onlangs versoepeld. Daar waar een zelfstandige in bijberoep voorheen een volledig kwartaal onafgebroken een minstens halftijdse betrekking als werknemer diende te hebben, kan nu

Lees meer: ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP EN SOCIALE BIJDRAGE

DE LIMOSA MELDING

 

DE LIMOSA MELDING

Elke buitenlandse tewerkstelling dient voortaan aangemeld te worden via een electronische toepassing. Hiermee wil de overheid zicht krijgen op het inhuren door Belgische ondernemingen van buitenlandse arbeidskrachten. Deze regel geldt dus voor het uitbesteden van werk in België aan niet in België gevestigde ondernemingen of zelfstandigen.

Lees meer: DE LIMOSA MELDING

TOEGELATEN ARBEID VOOR GEPENSIONEERDEN NIEUWE PLAFONDS

TOEGELATEN ARBEID VOOR GEPENSIONEERDEN NIEUWE PLAFONDS

 

Personen die genieten van een (overlevings- of rust-)pensioen kunnen vanaf 2007 in hun nevenactiviteit meer bijverdienen als werknemer, ambtenaar of zelfstandige.

Lees meer: TOEGELATEN ARBEID VOOR GEPENSIONEERDEN NIEUWE PLAFONDS

NIEUWE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

 

NIEUWE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

Ik geef even een opsomming van de nieuwe belastingverminderingen die gelden voor het inkomstenjaar 2007 voor energiebesparende uitgaven. Deze uitgaven geven, onder voorwaarden, aanleiding tot een belastingvermindering in de personenbelasting.

Welke uitgaven geven recht op belastingverminderingen?

·                                 de vervanging van een oude stookketel door condenserende ketels, stookketels op hout, een systeem van microwarmte-krachtkoppeling, of het onderhoud van een stookketel;

·                                 de installatie van een systeem voor het verwarmen van water met zonne-energie;

·                                 de installatie van zonnecelpanelen;

·                                 de installatie van een geothermische warmtepomp;

·                                 de installatie van dubbele beglazing;

·                                 dakisolatie;

·                                 het plaatsen van thermostatische kranen of van een thermostaat met tijdschakelaar;

·                                 een energieaudit.

Welke zijn de maximumbedragen voor deze belastingverminderingen?

Vanaf het aanslagjaar 2006 werden de belastingverminderingen gebracht op 40% van elk type van gefactureerde uitgave, met een geplafonneerd bedrag per belastbare periode en per woning.

Lees meer: NIEUWE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

EERSTE AANWERVINGEN VROEGER PLUS EEN TWEE DRIE PLAN

EERSTE AANWERVINGEN VROEGER PLUS EEN TWEE DRIE PLAN

werkgever kan je RSZ-verminderingen bekomen voor je eerste drie aanwervingen. Dit systeem is enkele jaren geleden versoepeld zodat de krachtlijnen nog even uit de doeken gedaan worden.

Lees meer: EERSTE AANWERVINGEN VROEGER PLUS EEN TWEE DRIE PLAN

IBO INDIVIDUELE OPLEIDING IN EEN BEDRIJF

IBO INDIVIDUELE OPLEIDING IN EEN BEDRIJF

 

Een IBO laat de werkgever toe om op een goedkope manier werkzoekenden aan te werven voor specifieke jobs waarvoor het bedrijf zelf de opleiding zal verzorgen. In dit systeem is er een redelijk grote tussenkomst van de VDAB in de personeelskost van de betrokken werknemer.

Lees meer: IBO INDIVIDUELE OPLEIDING IN EEN BEDRIJF

PATRIMONIUM EN WERKVENNOOTSCHAP : BTW EENHEID

 PATRIMONIUM EN WERKVENNOOTSCHAP : BTW EENHEID

Voor zij die er nog twijfels over mochten hebben: toetreding tot het stelsel van de btw-eenheid is wel degelijk mogelijk voor patrimoniumvennootschappen. Dit is door de minister van Financiën bevestigd in een antwoord op een parlementaire vraag van Dirk Van Der Maelen.

Lees meer: PATRIMONIUM EN WERKVENNOOTSCHAP : BTW EENHEID

BTW EENHEID MOGELIJK VANAF 1 APRIL 2007

BTW EENHEID MOGELIJK VANAF 1 APRIL 2007

De Belgische fiscale wetgeving kende tot op heden geen stelsel van fiscale eenheid, zoals in de ons omringende landen. Een dergelijk stelsel beschouwt een groep van vennootschappen als één belastingplichtige. De Ministerraad heeft nu recentelijk een akkoord bereikt om een dergelijk stelsel in te voeren op BTW-vlak. Een gelijkaardig stelsel in de vennootschapsbelasting zou eveneens in de steigers staan.

Lees meer: BTW EENHEID MOGELIJK VANAF 1 APRIL 2007