Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP EN SOCIALE BIJDRAGE

ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP EN SOCIALE BIJDRAGE

De tewerkstellingsvoorwaarden om als zelfstandige in bijberoep te kwalificeren, werden onlangs versoepeld. Daar waar een zelfstandige in bijberoep voorheen een volledig kwartaal onafgebroken een minstens halftijdse betrekking als werknemer diende te hebben, kan nu

Lees meer: ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP EN SOCIALE BIJDRAGE

DE LIMOSA MELDING

 

DE LIMOSA MELDING

Elke buitenlandse tewerkstelling dient voortaan aangemeld te worden via een electronische toepassing. Hiermee wil de overheid zicht krijgen op het inhuren door Belgische ondernemingen van buitenlandse arbeidskrachten. Deze regel geldt dus voor het uitbesteden van werk in België aan niet in België gevestigde ondernemingen of zelfstandigen.

Lees meer: DE LIMOSA MELDING

TOEGELATEN ARBEID VOOR GEPENSIONEERDEN NIEUWE PLAFONDS

TOEGELATEN ARBEID VOOR GEPENSIONEERDEN NIEUWE PLAFONDS

 

Personen die genieten van een (overlevings- of rust-)pensioen kunnen vanaf 2007 in hun nevenactiviteit meer bijverdienen als werknemer, ambtenaar of zelfstandige.

Lees meer: TOEGELATEN ARBEID VOOR GEPENSIONEERDEN NIEUWE PLAFONDS

NIEUWE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

 

NIEUWE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

Ik geef even een opsomming van de nieuwe belastingverminderingen die gelden voor het inkomstenjaar 2007 voor energiebesparende uitgaven. Deze uitgaven geven, onder voorwaarden, aanleiding tot een belastingvermindering in de personenbelasting.

Welke uitgaven geven recht op belastingverminderingen?

·                                 de vervanging van een oude stookketel door condenserende ketels, stookketels op hout, een systeem van microwarmte-krachtkoppeling, of het onderhoud van een stookketel;

·                                 de installatie van een systeem voor het verwarmen van water met zonne-energie;

·                                 de installatie van zonnecelpanelen;

·                                 de installatie van een geothermische warmtepomp;

·                                 de installatie van dubbele beglazing;

·                                 dakisolatie;

·                                 het plaatsen van thermostatische kranen of van een thermostaat met tijdschakelaar;

·                                 een energieaudit.

Welke zijn de maximumbedragen voor deze belastingverminderingen?

Vanaf het aanslagjaar 2006 werden de belastingverminderingen gebracht op 40% van elk type van gefactureerde uitgave, met een geplafonneerd bedrag per belastbare periode en per woning.

Lees meer: NIEUWE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

EERSTE AANWERVINGEN VROEGER PLUS EEN TWEE DRIE PLAN

EERSTE AANWERVINGEN VROEGER PLUS EEN TWEE DRIE PLAN

werkgever kan je RSZ-verminderingen bekomen voor je eerste drie aanwervingen. Dit systeem is enkele jaren geleden versoepeld zodat de krachtlijnen nog even uit de doeken gedaan worden.

Lees meer: EERSTE AANWERVINGEN VROEGER PLUS EEN TWEE DRIE PLAN

IBO INDIVIDUELE OPLEIDING IN EEN BEDRIJF

IBO INDIVIDUELE OPLEIDING IN EEN BEDRIJF

 

Een IBO laat de werkgever toe om op een goedkope manier werkzoekenden aan te werven voor specifieke jobs waarvoor het bedrijf zelf de opleiding zal verzorgen. In dit systeem is er een redelijk grote tussenkomst van de VDAB in de personeelskost van de betrokken werknemer.

Lees meer: IBO INDIVIDUELE OPLEIDING IN EEN BEDRIJF

PATRIMONIUM EN WERKVENNOOTSCHAP : BTW EENHEID

 PATRIMONIUM EN WERKVENNOOTSCHAP : BTW EENHEID

Voor zij die er nog twijfels over mochten hebben: toetreding tot het stelsel van de btw-eenheid is wel degelijk mogelijk voor patrimoniumvennootschappen. Dit is door de minister van Financiën bevestigd in een antwoord op een parlementaire vraag van Dirk Van Der Maelen.

Lees meer: PATRIMONIUM EN WERKVENNOOTSCHAP : BTW EENHEID

BTW EENHEID MOGELIJK VANAF 1 APRIL 2007

BTW EENHEID MOGELIJK VANAF 1 APRIL 2007

De Belgische fiscale wetgeving kende tot op heden geen stelsel van fiscale eenheid, zoals in de ons omringende landen. Een dergelijk stelsel beschouwt een groep van vennootschappen als één belastingplichtige. De Ministerraad heeft nu recentelijk een akkoord bereikt om een dergelijk stelsel in te voeren op BTW-vlak. Een gelijkaardig stelsel in de vennootschapsbelasting zou eveneens in de steigers staan.

Lees meer: BTW EENHEID MOGELIJK VANAF 1 APRIL 2007

Oprichting van een BTW-eenheid

Oprichting van een BTW-eenheid

Ondernemingen die een BTW-eenheid willen oprichten, moeten één van hen aanduiden als vertegenwoordiger van deze BTW-eenheid. Die vertegenwoordiger zal dan een gemotiveerd verzoek moeten indienen bij het bevoegde BTW-controlekantoor..

Lees meer: Oprichting van een BTW-eenheid

PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP : nadelen bij ontbinding

PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP : nadelen bij ontbinding

Als een vennootschap wordt opgedoekt, benoemt de algemene vergadering een vereffenaar. Die heeft als taak de activa te gelde te maken en daarmee de schulden van de vennootschap te betalen. Wat dan overschiet, komt de vennoten toe. Vaak is het echter zo dat de vennoten geïnteresseerd zijn in de activa die de vennootschap zelf heeft opgebouwd. Dat zijn niet zelden gebouwen. De vereffenaar dient dan die gebouwen niet te verkopen. Hij zal ze in onverdeeldheid toebedelen aan de vennoten. Die krijgen dan een uitbetaling in natura in plaats van geld.

Lees meer: PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP : nadelen bij ontbinding

Geldigheid van een btw-nummer? Het VIES-certificaat helpt.

Geldigheid van een btw-nummer? Het VIES-certificaat helpt.

Sinds juni 2009 werd een functionaliteit toegevoegd aan de mogelijkheid tot raadpleging van VIES (VAT Information Exchange System) met betrekking tot de geldigheid van btw-nummers.

Lees meer: Geldigheid van een btw-nummer? Het VIES-certificaat helpt.