Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Vereenvoudigde Boekhouding voor VZW

VEREENVOUDIGDE BOEKHOUDING VOOR VZW

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft onlangs een advies gepubliceerd waarin ze de vereenvoudigde boekhoudregels voor kleine VZW’s verduidelijkt. Toch spreekt de commissie zich in dit advies niet uit over de bewaartermijn inzake boekhouddocumenten die voor kleine VZW’s nog steeds tien jaar bedraagt.

 

Lees meer: Vereenvoudigde Boekhouding voor VZW

Aftrekbaarheid restaurantkosten – bijzaak en hoofdzaak

AFTREKBAARHEID RESTAURANTKOSTEN – bijzaak en hoofdzaak

Ingevolge artikel 53, 8° WIB ‘92 zijn restaurantkosten slechts voor 69 % aftrekbaar. Toch kan in sommige gevallen een volledige aftrekbaarheid bekomen worden. Het principe van ‘bijzaak volgt hoofdzaak’ kan hier namelijk soelaas bieden.

 

Lees meer: Aftrekbaarheid restaurantkosten – bijzaak en hoofdzaak

Gesplitste verkoop (naakte eigendom - vruchtgebruik) van een verbouwde woning

Gesplitste verkoop (naakte eigendom - vruchtgebruik) van een verbouwde woning

Een aannemer verbouwt een door hem aangekochte woning en stelt deze nadien te koop. Een koper daagt op maar vraagt de verkoop te splitsen in een deel naakte eigendom die zal worden gekocht door een natuurlijke persoon en een deel vruchtgebruik dat zal worden gekocht door een vennootschap. Hoe verloopt dit alles op BTW-vlak ?

Lees meer: Gesplitste verkoop (naakte eigendom - vruchtgebruik) van een verbouwde woning

Maatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden

Naar aanleiding van de verwoede pogingen van de diverse regeringen om de economische en financiële crisis te bezweren, of de gevolgen ervan te verlichten voor de ondernemingen, geef ik u hierbij een overzicht van enkele recente of nieuwe maatregelen:

Lees meer: Maatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden

Crisis tijdelijke werkloosheid of crisiskrediet voor bedienden

Een overzicht van de nieuwe tijdelijke maatregel inzake de algemene bepalingen voor tijdelijke werkloosheid en crisiskrediet voor bedienden, geintroduceerd door de Wet van 25 juni 2009 als crisismaatregel.

Lees meer: Crisis tijdelijke werkloosheid of crisiskrediet voor bedienden

Notariskosten en gronden : Een stand van zaken - Hoe optimaal boeken ?

Notariskosten en gronden : Een stand van zaken - Hoe optimaal boeken ?


De bijkomende kosten op grond blijven de fiscale wereld beroeren. Volgens Cassatie mogen ze in kosten geboekt worden. De fiscus blijft het oneens met dat arrest. De minister van Financiën werd nu geïnterpelleerd in die zaak. Hij sluit zich aan bij de zienswijze van de Administratie. Maar REYNDERS stelt dat waardeverminderingen ten belope van de bijkomende kosten op grond geval per geval moeten bekeken worden. Daarmee geeft de minister aan dat de hele zaak geen rechtskwestie is, maar een feitenkwestie. Dus kan een waardevermindering voor de schrijfkosten op grond principieel wel.

Lees meer: Notariskosten en gronden : Een stand van zaken - Hoe optimaal boeken ?

Uitbreiding niet tegenstelbaarheid overdracht handelszaak

De regeling voorzien in artikel 442bis van het wetboek van Inkomstenbelastingen dat stelt dat een overdracht van een handelszaak niet tegenwerpelijk is aan de fiscus tenzij mits naleving van bepaalde voorwaarden, wordt nu ook uitgebreid naar BTW-schulden en later ook nog schulden op vlak van RSZ en sociale bijdragen der zelfstandigen.

Lees meer: Uitbreiding niet tegenstelbaarheid overdracht handelszaak

Een groene lening op afbetaling voor verbouwingswerken is meestal duurder dan een hypothecaire (groene) lening

Een groene lening op afbetaling voor verbouwingswerken is meestal duurder dan een hypothecaire (groene) lening 

Veel huiseigenaars denken op een bepaald moment aan het verbouwen van hun woning.

Bovendien spoort de overheid met allerhande voordelen huiseigenaars aan om energiebesparende verbeteringen uit te voeren. U krijgt hiervoor premies van uw gemeente, van uw distributienetbeheerder, van uw provincie, van uw gewest, en u krijgt er nog vaak een belastingvermindering bovenop (*)!

We overlopen de verschillende mogelijkheden.

 

Lees meer: Een groene lening op afbetaling voor verbouwingswerken is meestal duurder dan een hypothecaire...

De verplichte vermeldingen op facturen en andere domeinen

Even op een rijtje gezet welke de verplichte vermeldingen zijn op documenten (facturen, briefpapier, enzoverder) uitgaande van de onderneming (vennootschap, zelfstandige of vrij beroep).

Artikel 78 van het Wetboek van Vennootschappen is zeer duidelijk in haar beschrijving:

Lees meer: De verplichte vermeldingen op facturen en andere domeinen

Voorafbetalingen, wie wat en hoe

Elke vennootschap, zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep is verplicht om door middel van voorafbetalingen voorschotten te betalen op zijn uiteindelijke belastingfactuur. Een uiteenzetting van de richtlijnen.

Lees meer: Voorafbetalingen, wie wat en hoe

De verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting

Een korte uiteenzetting van de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil een vennootschap genieten van de verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting. Het artikel dat de verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting voorbehoudt aan de vennootschappen die zouden moeten doorgaan voor KMO-vennootschappen, is recentelijk enkele malen gewijzigd en aangepast geweest. We zetten alle voorwaarden uit artikel 215 W.I.B. 1992 eens op een rijtje. Een overzicht van de verschillende tarieven in de vennootschapsbelasting: Normaal tarief: 33 procent Verlaagde tarieven:

Lees meer: De verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting