Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16




Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34



Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

De verplichte vermeldingen op facturen en andere domeinen

Even op een rijtje gezet welke de verplichte vermeldingen zijn op documenten (facturen, briefpapier, enzoverder) uitgaande van de onderneming (vennootschap, zelfstandige of vrij beroep).

Artikel 78 van het Wetboek van Vennootschappen is zeer duidelijk in haar beschrijving:

Lees meer: De verplichte vermeldingen op facturen en andere domeinen

Voorafbetalingen, wie wat en hoe

Elke vennootschap, zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep is verplicht om door middel van voorafbetalingen voorschotten te betalen op zijn uiteindelijke belastingfactuur. Een uiteenzetting van de richtlijnen.

Lees meer: Voorafbetalingen, wie wat en hoe

De verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting

Een korte uiteenzetting van de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil een vennootschap genieten van de verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting. Het artikel dat de verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting voorbehoudt aan de vennootschappen die zouden moeten doorgaan voor KMO-vennootschappen, is recentelijk enkele malen gewijzigd en aangepast geweest. We zetten alle voorwaarden uit artikel 215 W.I.B. 1992 eens op een rijtje. Een overzicht van de verschillende tarieven in de vennootschapsbelasting: Normaal tarief: 33 procent Verlaagde tarieven:

Lees meer: De verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting

Firmawagens en aftrekbaarheid op basis van CO2 uitstoot

De regering heeft in jaar jongste mega-conclaaf onder het mom van een milieuvriendelijk beleid een maatregel getroffen inzake de aftrekbaarheid van firmawagens (personenwagens of wagens dubbel gebruik) die eerder de doelstelling heeft de staatskas te vullen, dan de mensen naar milieuvriendelijke wagens te leiden.

Lees meer: Firmawagens en aftrekbaarheid op basis van CO2 uitstoot

Crisistijdscrediet

Een overzicht van de nieuwe tijdelijke maatregel inzake het crisiskrediet voor bedienden, geintroduceerd door de Wet van 25 juni 2009 als crisismaatregel.

Lees meer: Crisistijdscrediet

Tijdelijke werkloosheid voor bedienden

Een overzicht van de nieuwe tijdelijke maatregel inzake de tijdelijke werkloosheid voor bedienden, geintroduceerd door de Wet van 25 juni 2009 als crisismaatregel.

Lees meer: Tijdelijke werkloosheid voor bedienden

Unieke werfmelding voor aannemers

De aannemers in de bouwsector zijn gebonden aan een aantal wettelijke verplichtingen inzake melding van werken.

Lees meer: Unieke werfmelding voor aannemers

Inhoudingsplicht aannemers v2009

De reglementering over hoofdelijke aansprakelijkheid / inhoudingsplicht heeft betrekking op de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer die activiteiten (laten) uitvoeren die bedoeld zijn in artikel 20, § 2 van het koninklijk besluit van 28 december 1992 betreffende maatregelen om de betaling van de BTW te verzekeren.

Lees meer: Inhoudingsplicht aannemers v2009

Gerechtelijk akkoord – Faillissement

In het verleden bestond er voor een onderneming in moeilijkheden slechts twee mogelijkheden ofwel werd het faillissement aangevraagd en een curator aangesteld ofwel werd geopteerd voor een “gerechtelijk akkoord” wanneer er een herstel mogelijk was.

Lees meer: Gerechtelijk akkoord – Faillissement

Groene lening intrestbonificatie

Welke leningen?

Volgens de Wet moet de lening aangegaan worden bij officieel erkende of ingeschreven kredietgevers of verstrekkers van hypothecaire leningen (zoals bedoeld in art. 2, 5° van de Wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren). Het besproken KB bepaalt nu verder wat in dit verband onder "leningovereenkomst" en onder het "kapitaal" van een dergelijke overeenkomst moet worden verstaan.

Lees meer: Groene lening intrestbonificatie

Sport & Cultuurcheques

Sinds 1 juli 2006 zijn de sport- en cultuurcheques, die door een werkgever worden toegekend aan haar werknemers, onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van onderworpenheid aan sociale bijdragen.

Lees meer: Sport & Cultuurcheques