Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Jaarrekening neerleggen volgens microschema

Vereenvoudiging voor 321.000 kmo's
Ons land voert een nieuwe categorie van ondernemingen in: de micro-onderneming. Zij mogen een jaarrekening neerleggen volgens een microschema, nog eenvoudiger dan het vereenvoudigde schema voor kmo's. Ruim 320.000 kleine ondernemingen vallen in de nieuwe categorie.

Lees meer: Jaarrekening neerleggen volgens microschema

Renovatiepremie wordt premie 'in schijven'


Er komt dan toch geen belastingvermindering voor wie zijn woning renoveert. De eigenaar kan nog steeds aanspraak maken op een tussenkomst van in het totaal 10.000 euro, weliswaar aan te vragen in schijven van 5.000 euro.

Lees meer: Renovatiepremie wordt premie 'in schijven'

Hoe je woninglening voortaan aangeven?


De be­las­ting­aan­gif­te is dit jaar op­nieuw com­plexer ge­wor­den. Voor­al voor de aan­gif­te van een wo­ning is er veel ver­an­derd. Ook wie al een le­ning lopen heeft, moet dit jaar an­de­re codes in­vul­len.

Wie tus­sen begin 2005 en eind 2013 leen­de voor zijn enige en eigen wo­ning ge­niet - als aan en­ke­le voor­waar­den vol­daan is - het voor­deel van de woon­bo­nus.

Lees meer: Hoe je woninglening voortaan aangeven?

Investeringsaftrek aanslagjaar 2016 : ongewijzigde percentagesDe percentages van de investeringsaftrek voor investeringen gedaan in het belast­bare tijdperk dat aan het aanslagjaar 2016 is verbonden, zijn in vergelijking met vorig aanslagjaar ongewijzigd gebleven. Dat blijkt uit een 'Bericht' dat de 'Algemene Administratie van de Fiscaliteit' heeft laten publiceren in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2015.

Lees meer: Investeringsaftrek aanslagjaar 2016 : ongewijzigde percentages

Buitenlandse rekening verplicht aan te geven: hoe , waar en wat

 

Bij KB van 3 april 2015 (BS 13 april 2015) zijn de modaliteiten vastgelegd voor de aanmelding van buitenlandse rekeningen bij het 'centraal aanspreekpunt' (CAP) dat ingericht is bij de Nationale Bank van België (NBB). Het KB is niet alleen relevant om te weten wat er precies bij het CAP moet worden aangemeld, maar ook om te beoordelen, van welke rekeningen het 'bestaan' in de aangifte in de PB moet worden aangegeven. De eerste 'elektronische' aanmeldingen van buitenlandse rekeningen bij het CAP zullen, naar verluidt, vanaf 27 mei e.k. mogelijk zijn.

Lees meer: Buitenlandse rekening verplicht aan te geven: hoe , waar en wat

Premies van schuldsaldoverzekering wel of niet aftrekbaar als beroepskost ?


Premies van schuldsaldoverzekering wel of niet aftrekbaar als beroepskost ?

Kunnen premies van levensverzekeringen die zijn aangegaan tot waarborg van beroepsmatige leningen aftrekbaar zijn als beroepskost ? In twee recente zaken beantwoorden zowel de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, als het hof van beroep te Gent deze vraag positief. Het hof te Gent had de aftrek van dergelijke premies ook reeds aanvaard in een arrest van enkele jaren geleden. Het Hof van Cassatie heeft dat eerdere arrest evenwel onlangs verbroken. Maar daaruit kan wellicht niet worden afgeleid dat de premies nooit aftrekbaar kunnen zijn als beroepskost.

Lees meer: Premies van schuldsaldoverzekering wel of niet aftrekbaar als beroepskost ?

Aangifte personenbelasting ink 2015

Het model van het aangifteformulier (zowel deel 1 als deel 2) dat voor het aanslagjaar 2015 in de personenbelasting moet worden gebruikt, is gepubliceerd in bijlage bij het KB van 3 april 2015 (BS 10 april 2015, tweede editie). Opvallende wijzigingen vallen te noteren in het Vak IX inzake uitgaven in verband met leningen voor woningen, alsook in het Vak XIV waar voor het eerst uitdrukkelijk wordt gevraagd te bevestigen dat de gegevens in verband met de aangegeven buitenlandse bankrekeningen zijn aangemeld bij het 'centraal aanspreekpunt'.

Lees meer: Aangifte personenbelasting ink 2015

Pensioensparen : belastingheffing daalt van 10 pr naar 8 procent

Tot en met 2014

werd op de 60ste verjaardag van de pensioenspaarder een zogenaamde 'anticipatieve heffing' van 10 % aan de pensioenreserves onttrokken. Dit tarief vermindert vanaf 2015 naar 8 %.

Lees meer: Pensioensparen : belastingheffing daalt van 10 pr naar 8 procent

Verhoging van het voordeel alle aard voor de bedrijfswagen

Traditioneel wordt de formule voor het berekenen van het voordeel alle aard voor het privé-gebruik van de personenwagen van de vennootschap op 1 januari aangepast aan de evolutie van de gemiddelde Co2-uitstoot van het wagenpark in België. Dit is ook nu gebeurd (1)

 

Lees meer: Verhoging van het voordeel alle aard voor de bedrijfswagen

De btw-plicht voor vennootschappen-bestuurders gaat dus pas in op 1 januari 2016

Is uw vennootschap bestuurder van een andere vennootschap, dan worden haar vergoedingen verplicht onderworpen aan btw. Wat wijzigt er nu voor wie precies en vanaf wanneer of maakt dat in feite weinig verschil?

Lees meer: De btw-plicht voor vennootschappen-bestuurders gaat dus pas in op 1 januari 2016

Liquidatiereserve: nieuw begrip vanaf 2015

De programmawet van 19.12.2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014, bepaalt de spelregels voor het aanleggen van een liquidatiereserve in een kleine vennootschap (art. 184 quater, lid 2 WIB92).

Deze maatregel treedt  in werking vanaf het aanslagjaar 2015. Voor boekjaren die afgesloten worden vanaf  31.12.2014 kan deze maatregel worden toegepast.

Lees meer: Liquidatiereserve: nieuw begrip vanaf 2015