Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

Buitenlandse rekening verplicht aan te geven: hoe , waar en wat

 

Bij KB van 3 april 2015 (BS 13 april 2015) zijn de modaliteiten vastgelegd voor de aanmelding van buitenlandse rekeningen bij het 'centraal aanspreekpunt' (CAP) dat ingericht is bij de Nationale Bank van België (NBB). Het KB is niet alleen relevant om te weten wat er precies bij het CAP moet worden aangemeld, maar ook om te beoordelen, van welke rekeningen het 'bestaan' in de aangifte in de PB moet worden aangegeven. De eerste 'elektronische' aanmeldingen van buitenlandse rekeningen bij het CAP zullen, naar verluidt, vanaf 27 mei e.k. mogelijk zijn.

Lees meer: Buitenlandse rekening verplicht aan te geven: hoe , waar en wat

Premies van schuldsaldoverzekering wel of niet aftrekbaar als beroepskost ?


Premies van schuldsaldoverzekering wel of niet aftrekbaar als beroepskost ?

Kunnen premies van levensverzekeringen die zijn aangegaan tot waarborg van beroepsmatige leningen aftrekbaar zijn als beroepskost ? In twee recente zaken beantwoorden zowel de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, als het hof van beroep te Gent deze vraag positief. Het hof te Gent had de aftrek van dergelijke premies ook reeds aanvaard in een arrest van enkele jaren geleden. Het Hof van Cassatie heeft dat eerdere arrest evenwel onlangs verbroken. Maar daaruit kan wellicht niet worden afgeleid dat de premies nooit aftrekbaar kunnen zijn als beroepskost.

Lees meer: Premies van schuldsaldoverzekering wel of niet aftrekbaar als beroepskost ?

Aangifte personenbelasting ink 2015

Het model van het aangifteformulier (zowel deel 1 als deel 2) dat voor het aanslagjaar 2015 in de personenbelasting moet worden gebruikt, is gepubliceerd in bijlage bij het KB van 3 april 2015 (BS 10 april 2015, tweede editie). Opvallende wijzigingen vallen te noteren in het Vak IX inzake uitgaven in verband met leningen voor woningen, alsook in het Vak XIV waar voor het eerst uitdrukkelijk wordt gevraagd te bevestigen dat de gegevens in verband met de aangegeven buitenlandse bankrekeningen zijn aangemeld bij het 'centraal aanspreekpunt'.

Lees meer: Aangifte personenbelasting ink 2015

Pensioensparen : belastingheffing daalt van 10 pr naar 8 procent

Tot en met 2014

werd op de 60ste verjaardag van de pensioenspaarder een zogenaamde 'anticipatieve heffing' van 10 % aan de pensioenreserves onttrokken. Dit tarief vermindert vanaf 2015 naar 8 %.

Lees meer: Pensioensparen : belastingheffing daalt van 10 pr naar 8 procent

Verhoging van het voordeel alle aard voor de bedrijfswagen

Traditioneel wordt de formule voor het berekenen van het voordeel alle aard voor het privé-gebruik van de personenwagen van de vennootschap op 1 januari aangepast aan de evolutie van de gemiddelde Co2-uitstoot van het wagenpark in België. Dit is ook nu gebeurd (1)

 

Lees meer: Verhoging van het voordeel alle aard voor de bedrijfswagen

De btw-plicht voor vennootschappen-bestuurders gaat dus pas in op 1 januari 2016

Is uw vennootschap bestuurder van een andere vennootschap, dan worden haar vergoedingen verplicht onderworpen aan btw. Wat wijzigt er nu voor wie precies en vanaf wanneer of maakt dat in feite weinig verschil?

Lees meer: De btw-plicht voor vennootschappen-bestuurders gaat dus pas in op 1 januari 2016

Liquidatiereserve: nieuw begrip vanaf 2015

De programmawet van 19.12.2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014, bepaalt de spelregels voor het aanleggen van een liquidatiereserve in een kleine vennootschap (art. 184 quater, lid 2 WIB92).

Deze maatregel treedt  in werking vanaf het aanslagjaar 2015. Voor boekjaren die afgesloten worden vanaf  31.12.2014 kan deze maatregel worden toegepast.

Lees meer: Liquidatiereserve: nieuw begrip vanaf 2015

Referentie intrestvoet debet rekening courant – 2014

Wie kan beschikken over de gelden van zijn vennootschap of werkgever zonder daarvoor intresten te moeten betalen, wordt belast op een voordeel van alle aard of een voordeel fictieve debetrente.

Voor het inkomstenjaar 2014 bedraagt deze 9,20% (voor 2013 8,80%)

Het voordeel wordt berekend op de gemiddelde stand van de rekening-courant. Wanneer er zich gedurende het jaar geen of weinig schommelingen hebben voorgedaan, kan deze gemiddelde stand op jaarbasis berekend worden. In het andere geval moet het per maand berekend worden.

 

 

BTW listing Advocaten

De btw-admininstratie vaardigde een administratieve beslissing (E.T. 128.022) uit om uitzonderlijk een bijkomende termijn voor 
de indiening van de lijst afnemers-belastingplichtigen (btw-listing) voor de handelingen van het kalenderjaar 2014 toe te kennen tot en met 30 april 2015.

Lees meer: BTW listing Advocaten

BTW voorschotfacturen opeisbaarheid.pdf

De Btw heeft ingezien dat de zgn. definitieve regeling inzake voorschotfacturen ook nog te ingewikkeld is en dus niet verplicht kan worden.

lees meer