Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Ons kantoor

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Adresgegevens

Hoofdkantoor Groot Aalst:
Halsesteenweg 42
9402 Meerbeke (Ninove)
Tel: 054/24 75 15
Tel: 053/39 53 13
Fax: 054/24 75 16
Kantoor Aalst:
Kareelstraat 100
9300 Aalst
0484 18 74 34Kantoor Gent (op afspraak):
Brabantdam 150
9000 Gent
0484 18 74 34

welke kassa's komen in aanmerking als de black box?

Aangekondigd op 23 januari 2014. Kassaleveranciers konden sinds november 2013 een erkenning aanvragen voor de kassasystemen en/of de black box (officieel: fiscale datamodule (FDM)) die ze wilden aanbieden. Eind januari stonden de lijsten met de eerste ‘gecertificeerde kassa’s’ en de eerste ‘gecertificeerde FDM’s’ op de website van de fiscus.

Lees meer: welke kassa's komen in aanmerking als de black box?

Kan je vennootschap ambtshalve w doorgehaald?

In het kader van de strijd tegen misbruik en fraude met (slapende) vennootschappen, heeft de wetgever via de wet van 15 juli 2013 houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding immers voorzien in twee nieuwe gronden tot ambtshalve doorhaling in de KBO.

Lees meer: Kan je vennootschap ambtshalve w doorgehaald?

Tweede woonst : belasting 2de verblijven

In 2013 trokken enkele eigenaars van tweede verblijven te Koksijde naar de rechtbank om de belasting op 2de verblijven aan te vechten. Het Hof van Beroep te Gent gaf hen uiteindelijk gelijk. Het Hof oordeelde immers dat voornoemde heffing in strijd is met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. Volgens de rechter “is er op zich geen objectieve reden om de kosten ter dekking waarvan het belastingreglement van Koksijde een belasting wil heffen, uitsluitend ten laste is van de eigenaars van tweede verblijven en niet ten laste van de inwoners”.

Lees meer: Tweede woonst : belasting 2de verblijven

De woonbonus vanaf 2015

De komende maanden zal er duchtig worden gedebatteerd over het fiscale voordeel voor de gezinswoning. Maar voor de belastingaangifte die u nu invult, blijft de woonbonus nog zoals hij was.

Lees meer: De woonbonus vanaf 2015

Werken in het buitenland: twee keer belasting betalen?

 

U heeft tijdelijk in het buitenland gewerkt. U heeft daar al personenbelasting betaald op uw inkomen. Moet u ook in België nog eens belasting betalen? Dat risico bestaat. Maar er zijn oplossingen voor: het is immers niet de bedoeling dat u dubbele belasting gaat betalen.

Principe: u wordt belast op uw wereldwijd inkomen

België belast haar inwoners (zoals de meeste landen overigens) in principe op hun wereldwijd inkomen. Dit betekent dat als u in België woont, u belast wordt op al uw inkomen, waar ter wereld u het ook behaalt: bv. een onroerend goed in Nederland, Franse aandelen, interesten van een Zwitserse bankrekening, enz.

Lees meer: Werken in het buitenland: twee keer belasting betalen?

Wanneer moet je voorafbetalingen doen en wat is het voordeel aan intresten?

De Fiscale administratie heeft haar bericht over de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) gepubliceerd.

Het gemiddelde vermeerderingspercentage voor wie in 2014 (aj. 2015) onvoldoende of geen voorafbetaling heeft gedaan, bedraagt : 1,6875%.

Wanneer dienen  de voorafbetalingen te gebeuren ?

Lees meer: Wanneer moet je voorafbetalingen doen en wat is het voordeel aan intresten?

Fiscaal verlies wat bij controlewijziging?

Zoals geweten zijn overgedragen verliezen  niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting  zodra er zich een wijziging voordoet in de controle van de vennootschap die niet beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften (art. 207, al. 3 WIB 1992).

Is deze niet aftrekbaarheid van overgedragen verliezen beperkt tot het jaar van de controlewijziging zelf ?

Lees meer: Fiscaal verlies wat bij controlewijziging?

Let op voor frauduleuze reclameronselaars


De Economische Inspectie van de FOD Economie waarschuwde onlangs in een persbericht voor nieuwe frauduleuze reclameronselaars: Publi Trends, Gele-gids.com en Best Print (tijdschrift De Blusser).
Officiële zwarte lijst
Er blijven tal van reclameronselaars actief die onder verschillende bedrijfsnamen en op diverse manieren zelfstandigen oplichten. Meestal proberen ze een reclamecontract of domeinnaamregistratie aan te smeren zonder daar iets wezenlijks tegenover te stellen. Soms krijgen slachtoffers een dringend te betalen factuur toegestuurd voor reclame die ze nooit gevraagd hebben. De reclameronselaars schrikken er zelfs niet voor terug incassobureaus in te schakelen om betalingen af te dwingen.

Lees meer: Let op voor frauduleuze reclameronselaars

Uw klant betaalt zijn factuur niet. Kunt u verwijlintresten aanrekenen en hoeveel?

Wanneer u contractueel (in de algemene voorwaarden) een intrestvoet hebt bepaald, kunt u deze intrestvoet aanrekenen bij laattijdige betaling. De intrestvoet mag echter niet buitensporig zijn maar moet "billijk" blijven. Wanneer de intrestvoet betwist wordt door uw klant, heeft de rechter immers de bevoegdheid om het percentage dat u had bedongen, te matigen.

Lees meer: Uw klant betaalt zijn factuur niet. Kunt u verwijlintresten aanrekenen en hoeveel?

Werkgevers moeten hun vestigingseenheden melden aan de RSZ


Vanaf 1 juli 2014 moet elke werkgever aan de RSZ de vestigingseenheid meedelen waar een personeelslid tewerkgesteld is. De locatie van de vestiging zal de RSZ toelaten de correcte doelgroepvermindering aan de betrokken werknemer te koppelen. Wanneer er geen vestigingseenheid meegedeeld wordt, zal de doelgroepvermindering geweigerd worden.

Lees meer: Werkgevers moeten hun vestigingseenheden melden aan de RSZ

Buitenlandse verplaatsing : versoepeling bij lange verplaatsing

Vaak worden werknemers die in opdracht van hun werkgever verplaatsingen maken naar het buitenland geconfronteerd met bijkomende kosten die verband houden met deze opdrachten en die, in principe, ten laste zouden moeten vallen van de werkgever. Denken we hierbij bijvoorbeeld aan uitgaven voor het plaatselijk vervoer in het land van bestemming zoals metro, taxi, bus en tram.

Lees meer: Buitenlandse verplaatsing : versoepeling bij lange verplaatsing